Odunluk, Liman Cd. 17C, 16610 Nilüfer/Bursa

Lamine Tedavisi

Lamine Tedavisi Nedir?

Lamine tedavisi dişlere sadece ön tarafından (kontakt lens gibi) yapıştırılarak uygulanan genellikle fonksiyon amacıyla değil kozmetik sebeplerle önerilen güncel bir tedavi seçeneğidir. Lamine tedavisi uygulanan hastalarda geleneksel kaplamalar kadar girişimsel tedavilere gerek yoktur. Çoğu zaman anestezi dahi uygulanmadan lamine tedavisi bitirilebilir. En temel anlamda iki çeşit lamine tedavisi yapılabilir. Bunlar kullanılan materyallere göre kompozit lamineler ve porselen lamineler olarak sınıflandırılabilir.

 

Herkese Lamine Tedavisi Yapılabilir Mi?

Başarılı bir lamine tedavisinde birinci koşul sağlıklı bir bağlanma kuvvetidir. Buna diş hekimliğinde adezyon denir. Adezyon minede en yüksek değerlerine ulaşabildiği için lamine tedavisi mine sınırları içerisinde kalmak koşulu ile uygulanır. Yani yıpranmış aşınmış mineleri olan ya da kök yüzeyi (sement) açığa çıkmış veya bruksizm (diş sıkma) rahatsızlığı olan hastalarda lamine tedavisi uygulamanın limitasyonları vardır. Burada tedaviyi gerçekleştiren klinisyenin bilgi ve deneyimi lamine tedavi planı hakkında en önemli belirleyicidir. Lamine tedavisi için limitasyon teşkil eden faktörler elimine edilerek herkese lamine tedavisi yapılabilir.

Lamine Tedavisi

Lamine  Çeşitleri

  • Kompozit lamineler
  • Porselen lamineler

1)Kompozit lamineler

Kompozit halk arasında beyaz dolgu malzemesi olarak da bilinen ışıkla sertleşen dişin anatomik yapısını ve ışık geçirgenliğini en doğru şekilde yansıtırken dişe de kuvvetli bir şekilde bağlanmayı amaçlayan karışımlardır.

Kompozit laminelerin avantajlarını sıralamak gerekirse dişlere genellikle tek bir seansta yeni bir şekil kazandırılabilir. Ayrıca dişlerde çoğu zaman hiç bir aşındırma yapmak gerekmez. Kompozit lamine maliyetleri de porselen laminelere göre çok daha uygundur. Birçok vakada bu şekilde küçük müdahalelerle estetik sonuçlar elde etmek mümkündür.

Dezavantajları ise uygulanması gereken diş sayısı ve diş anatomisinde gerekli değişim miktarı arttıkça kompozit laminelerin başarı yüzdesi düşmektedir. Bunun yanında kompozitindayanıklılık miktarı porselenlere göre daha düşüktür ve uzun dönem takibinde kompozit lamineler ağız ortamında sıvı emilimine bağlı olarak renk değişikliğine uğrayabilir.

2)Porselen lamineler

Porselen laminelerin bilinen yaygın adı yaprak porselen tedavisidir. Bu tedavi seçeneğinde hekimin bilgi ve tecrübesi doğrultusunda dişlerde bir miktar aşındırma yapmak gerekebilir. Fakat bu miktar geleneksel kaplamalara göre 4-6 kat daha azdır ve teknik sebeplerle sadece mine seviyesinde kalmalıdır. Porselen günümüzde minenin ışık geçirgenliğini en doğru şekilde yansıtarak en doğal tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkar. Geniş çaplı gülüş tasarımı vakalarında porselen lamineler ile daha estetik sonuçlar almak mümkündür.

Porselen laminelerin avantajları; renklenmeleri oldukça zordur ve kırılma dirençleri kompozit laminelere göre daha yüksektir.Bu da tedavi ömrünü bariz bir süre arttırmaktadır.Günümüz diş hekimliğinde kullanılan tam seramik materyalleri, içine katılan güçlendirici ajanlar (lityum disilikat , lösitvs) sayesinde geçmişte kullanılan materyallere göre daha dayanıklıdır. Buna ek olarak güncel işleme ve renklendirme teknikleri sayesinde diş minesini en kolay taklit edebilen materyal porselenlerdir.

Porselen laminelerin dezavantajları ise bazı vakalarda dişten mine sınırlarında kalmak koşulu ile bir miktar aşındırma yapılması gereksinimidir. Porselen lamine tedavisi ( yaprak porselen ) maliyet olarak ve tedavi süresi olarak kompozit laminelere göre daha yüksektir. Fakat porselen laminelerin ortalama ömürleri kompozit laminelere göre daha yüksek olduğu için toplam tedavi süresi ve maliyeti açısından karşılaştırmak oldukça güçtür.

Her iki lamine tedavisi seçeneğinde de yüksek hassasiyet ve özen gerekmektedir.Tedavi süreci ile ilgili daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Lamine Tedavisi  Ömrü Ne Kadar?

Lamine tedavilerinin ömrü ise genellikle diş eti çekilmesine göre değişmektedir. Restorasyon kenarları lamine tedavisinin yapıldığı dönemdeki diş eti sınırına göre ideal olarak hazırlanır. Ama yaşla beraberbruksizm (diş sıkma) ve yanlış diş fırçalama alışkanlığına bağlı olarak diş etlerinde bir miktar çekilme görülebilir. Bu da restorasyonların yenilenmesi ihtiyacını beraberinde getirir. Ortalama porselen lamine ömrü 10-15 yıl arasında değişmekte olup kompozit laminelerde bu süre daha kısadır. Çünkü kompozitlamineler porselene göre daha kolay renklenebilen bir materyaldir. Tabi ki bu rakamlar hastaların kullanım şekillerine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz yönde değişebilir.

 

Lamine Tedavisi

 

Lamine Tedavi Ücretleri Ne Kadar?

            Lamine tedavisinin ücreti hekimin ve hastanın tercih ettiği materyallere göre oldukça değişkenlik gösterebilmektedir fakat ortalama bir fikir sahibi olmak için Türk Diş Hekimleri Birliğinin güncel fiyat listeleri incelenebilir.Hastalarımızın tedavi süreçleri ile ilgili detaylı bilgi için İnstagram sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0224 453 00 99