Odunluk, Liman Cd. 17C, 16610 Nilüfer/Bursa

Günümüze dek dental implantlarda başarı ve başarısızlıklara sebep olan faktörleri değerlendiren pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda bazı genelgeçer başarı kriterleri belirlenmiştir.

Başarı kriterleri:

1.Klinik olarak test edildiğinde implantlarda mobilite(hareketlilik) olmaması.

2.Röntgende implant çevresinde herhangi bir uyumsuz alan olmaması.

3.Bir senelik kullanımın ardından yıllık ortalama vertikal kemik kaybının 0.2 mm’yi aşmaması.

4.İmplant kaynaklı inatçı ağrı,rahatsızlık veya enfeksiyon olmaması.

5.İmplant tasarımının hasta ve hekim için memnuniyet verici bir estetik görünüm sağlayabilecek diş ya da protez yapımına engel teşkil etmemesi.

Bu kriterler referans alındığında yapılan gözlemler sonucunda %95-98 gibi yüksek oranlarda başarı oranları elde edilmiştir.

Doğru ve düzenli bir bakım ile birlikte ömür boyu sorunsuz bir şekilde kullanılabilen implantların başarı/başarısızlık oranlarının belirlenmesinde hekimin işlem sırasındaki bilgi ve tecrübesinin yanında hastanın da iyi bir ağız hijyeni ve özenli bakımla bu başarı oranlarını idame ettirmesi son derece önem arz etmektedir.

Bursa implant tedavisi hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

0224 453 00 99