Odunluk, Liman Cd. 17C, 16610 Nilüfer/Bursa

Halk arasında yaygın olarak geçen implantın vücut tarafından kabulü ya reddi söz konusu değildir. Yüzde doksan beşten yüksek bir oranla implantlar kemik ile kaynar. Sağlık alanında yapılan her tedavinin düşük ya da yüksek başarısızlık oranı her zaman vardır. Bu sebeple tedaviye başlamadan önce genel sağlık durumu ve yeterli kemik varlığı titiz bir şekilde incelenmelidir. Riskler en aza indirilmelidir.

İmplant tedavisinin başarısızlığındaki en önemli faktörler sigara ve şeker hastalığıdır. Diş hekimi eğer tehlikeli gördüğü bir durum olursa hastayı takip eden tıp doktorundan konsültasyon istemelidir.

0224 453 00 99